Hírek
Örömmel fogadjuk olvasóink, látogatóink véleményét
Felhívás

Egyesületünk ez évben is szívesen fogad kozmológiai, asztroszófiai témájú hozzászólásokat, írásokat

FOTÓALBUM
AMA Képzés 2015
Tükör dalest 2016 április
Kovács Gabival
 

Az első kötet első fejezete egy átható összefoglalásra épül, amely felölel a szellemtudomány által olyan alaptanításokat, amelyekre épülni képes a továbbiak által bemutatott, és jelen korban szokatlan, de nagyon időszerű gondolkodásmód, amelyet az antropozófia tanításai képeztek azzá.

Fontos kérdések megválaszolására nyújt segítséget az olvasó számára a világ szellemi keletkezésének hátterén keresztül az ember jelenlegi állapotáig. Felvillantja a teremtett világ felépülésének lépcsőfokait, és mindezek hatásait. Megértéshez serkenti az emberi gondolkodás eddigi hiányzó láncszemeit a teremtés rendjével, a teremtő és a teremtett lények vonatkozásain keresztül.  Fontos megközelítéssel mutat rá a lelkiismeret és lelkiismeret-furdalás viszonyára, a belső lelki konfliktusokra, a szabadság megélésére és még sok, magunk által folyamatosan feltett kérdésre.

Ára: 2460,-


Gyermekké lenni
Gyermekké
 

Az ember földi életbe érkezését, az úton való elindulását követi figyelemmel, a szellemi háttér vonatkozásait szem előtt tartva. A magzati életen keresztül a csecsemőkoron, a kamaszkoron át követi azt az utat, amely komoly alapokat rak le az élet további szakaszaira. Gyakorlati feldolgozásokat ajánl az ember hétéves fejlődési ciklusain keresztül a kia-lakult szimptómák által olyan területeken, mint a nevelésművészet, a pszichológia, diagnosztika és terápia, amelyek a szellemtudomány által képesek egy új úton megközelíteni az ember lényét. Egy út az önmegismerés felé.

Ára: 2590,-


 

Az antropozófiai szemléletű asztrológiával bővíti azokat a szellemi alaptanításokat, amelyek az ősi bölcsességből behatoltak a szellemtudomány látóterébe és kozmológiai szellemiséggel képesek kiegészülni. Továbbgondolkodásra ajánl módszereket, asztrológiai és pszichológiai nézőpontokat. Felhívja a figyelmet a horoszkópban megnyilvánuló olyan hatásokra, amelyek a szellemtudomány által ismerhetők meg. Gyakorlati alkalmazásokra mutat rá, amely alapján mind az asztrológia, mind a pszichológia közelebb juthat ahhoz az emberhez, aki fejlődésének lehetőségében egy magasabb nézőpontból közelíthető meg.

Ára: 2590,-

A könyv a test által megmutatkozó lelki-szellemi embert hozza látóterünk közelségébe. Az egészség és betegség szellemtudományos felismeréseinek alkalmazásaiból közelíti meg életünk fontos állomásait, fájdalmas fejlődési lépéseken, megoldási lehetőségeken keresztül. A harmadik kötetben összesített kozmológiai és asztrológiai módszerek gyakorlati feldolgozását mutatja meg asztrológiai-születési képleteken keresztül, így kísérletet tesz azok megismerésére, alkalmazásainak módjaira, különös tekintettel az egészségügyi asztrológiában a szellemtudományos gyógyművészet megjelenésének a ma emberére alkalmazható megoldásaira.

ÁRA: 2970,-