Folytatódik a kozmológia tanfolyam minden hónap első szombatján
Hírek

FOTÓALBUM
AMA Képzés 2015
Tükör dalest 2016 április
Kovács Gabival
 

Az első kötet első fejezete egy átható összefoglalásra épül, amely felölel a szellemtudomány által olyan alaptanításokat, amelyekre épülni képes a továbbiak által bemutatott, és jelen korban szokatlan, de nagyon időszerű gondolkodásmód, amelyet az antropozófia tanításai képeztek azzá.

Fontos kérdések megválaszolására nyújt segítséget az olvasó számára a világ szellemi keletkezésének hátterén keresztül az ember jelenlegi állapotáig. Felvillantja a teremtett világ felépülésének lépcsőfokait, és mindezek hatásait. Megértéshez serkenti az emberi gondolkodás eddigi hiányzó láncszemeit a teremtés rendjével, a teremtő és a teremtett lények vonatkozásain keresztül.  Fontos megközelítéssel mutat rá a lelkiismeret és lelkiismeret-furdalás viszonyára, a belső lelki konfliktusokra, a szabadság megélésére és még sok, magunk által folyamatosan feltett kérdésre.

Ára: 3000,- Ft


Gyermekké lenni
Gyermekké
 

Az ember földi életbe érkezését, az úton való elindulását követi figyelemmel, a szellemi háttér vonatkozásait szem előtt tartva. A magzati életen keresztül a csecsemőkoron, a kamaszkoron át követi azt az utat, amely komoly alapokat rak le az élet további szakaszaira. Gyakorlati feldolgozásokat ajánl az ember hétéves fejlődési ciklusain keresztül a kia-lakult szimptómák által olyan területeken, mint a nevelésművészet, a pszichológia, diagnosztika és terápia, amelyek a szellemtudomány által képesek egy új úton megközelíteni az ember lényét. Egy út az önmegismerés felé.

Ára: 3000,- Ft


 

Az antropozófiai szemléletű asztrológiával bővíti azokat a szellemi alaptanításokat, amelyek az ősi bölcsességből behatoltak a szellemtudomány látóterébe és kozmológiai szellemiséggel képesek kiegészülni. Továbbgondolkodásra ajánl módszereket, asztrológiai és pszichológiai nézőpontokat. Felhívja a figyelmet a horoszkópban megnyilvánuló olyan hatásokra, amelyek a szellemtudomány által ismerhetők meg. Gyakorlati alkalmazásokra mutat rá, amely alapján mind az asztrológia, mind a pszichológia közelebb juthat ahhoz az emberhez, aki fejlődésének lehetőségében egy magasabb nézőpontból közelíthető meg.

Ára: 3000,- Ft

A könyv a test által megmutatkozó lelki-szellemi embert hozza látóterünk közelségébe. Az egészség és betegség szellemtudományos felismeréseinek alkalmazásaiból közelíti meg életünk fontos állomásait, fájdalmas fejlődési lépéseken, megoldási lehetőségeken keresztül. A harmadik kötetben összesített kozmológiai és asztrológiai módszerek gyakorlati feldolgozását mutatja meg asztrológiai-születési képleteken keresztül, így kísérletet tesz azok megismerésére, alkalmazásainak módjaira, különös tekintettel az egészségügyi asztrológiában a szellemtudományos gyógyművészet megjelenésének a ma emberére alkalmazható megoldásaira.

ÁRA: 3000,- Ft