Hírek
Örömmel fogadjuk olvasóink, látogatóink véleményét
Felhívás

Egyesületünk ez évben is szívesen fogad kozmológiai, asztroszófiai témájú hozzászólásokat, írásokat

FOTÓALBUM
AMA Képzés 2015
Tükör dalest 2016 április
Kovács Gabival
Jupiter Asztroszófiai Egyesület megalakulása egy kis közösség elhatározásaként jött létre, 2001-ben. Azok az ideák, amelyek erre indítottak minket, az antropozófia szellemiségéből eredtek. Az antropozófia - amely Rudolf Steiner által helyeződött a földi világba -, mint korszerű, Krisztus-központú okkultizmus, a mai ember tudati erőinek megfelelően mutatja meg az ember és a Kozmosz viszonyát. Ennek a viszonynak a megértéséhez olyan valóság-megismerést ad, amely elevenen ragadja meg az ember lényét, és teljes képet ad a fejlődés perspektívájáról, valamint az azzal kapcsolatos individuális és kollektív felelősségünkről. Ezzel egyúttal meghatározza azt a lelki tartást, amelyben a szellemi rálátásból kiindulva helyezkedhetünk bele földi életünkbe, feladatainkba.

Fő célkitűzésünk az antropozófia szemléletén alapuló kozmológiai, asztrológiai, asztroszófiai ismeretek, összefüggések tanulmányozása, valamint ezen területek kutatása, az eredmények tanfolyamokon, kiadványokban, előadásokon történő közreadása.

Megalakulásunkat több éves antropozófiai stúdium-munka, valamint az asztrológia beható tanulmányozása előzte meg. Mindez Kovács Gabriella vezetésével történt, akinek sokéves asztrológiai, antropozófiai tapasztalatai, valamint az asztroszófia területén végzett kutatásai adták meg az alapot a csoportmunkákhoz. E munkák céljainak, módszertanának egységes szerkezetbe foglalása, következetes megfogalmazása, nyilvános képviselhetősége érdekében szerveződtünk egyesületi formába.

A tanulásban, munkánkban Rudolf Steiner szellemtudományára támaszkodunk, valamint az abban fellelhető megismerési eredményekre, ill. eszközökre. Foglalkozásaink tematikájában alapvetően Kovács Gabriella által összeállított négykötetes tanulmánysorozatra építünk, amely az antropozófiát átfogó összefüggéseiben, kozmológiai, asztrológiai, asztroszófiai aspektusaival mutatja be, és végül elvezet egy alkalmazható, modern szellemi asztrológiai szemlélethez.

Az évek alatt tanulásban, stúdium-munkában szerzett tapasztalatainkat szívesen megosztjuk azokkal, akik szintén törekednek megérteni az antropozófia alapjait, vagy akár mélyebb összefüggéseit.